Realizacja obowiązku informacyjnego (RODO)

W celu zapewnienia realizacji obowiązku informacyjnego w zgodzie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), Administrator – z własnej inicjatywy – niniejszym wypełnia obowiązki informacyjne w stosunku do osób, których dane osobowe przetwarza w zakresie i na zasadach określonych w art. 12,13,14 RODO.

Poniżej dokumenty realizujące obowiązek informacyjny dla następujących kategorii podmiotów:

Zarządzenia

Zarządzenie nr 1 z dnia 02.01.2020 r. Zarządzenie nr 2 z dnia 02.01.2020 r. Zarządzenie nr 3 z dnia 02.01.2020 r.

 

You cannot copy content of this page